Hviid opruster i kampen mod arbejdsskader

Advokat Anne Hviid har sat fokus ind på danskernes kamp for at få erstatning for arbejdsskader.

Arbejdsskader er et stort og kompliceret område, hvor der er flere forskellige typer og undergrupper, og derfor kan det være svært at finde rundt i regler, krav og muligheder.

– Det kan være svært at gennemskue de præcise muligheder, hvis man bliver ramt af en arbejdsskade – nogle sager er simple, men ofte kan det blive ret kompliceret med mange regler og krav, man skal være bevidst om, forklarer erstatningsadvokat Anne Hviid fra Hviid Erstatningsadvokater.

To typer arbejdsskader
Der findes to typer arbejdsskader – nemlig arbejdsulykker og erhvervssygdomme. En arbejdsulykke er en hændelse eller påvirkning, der sker pludselig eller inden for fem dage. Mange forbinder det med fysiske skader, men det kan lige så vel være psykiske skader.

En erhvervssygdom er derimod ikke sket pludseligt. Erhvervssygdomme kan deles op i to undergrupper. Dels er der listesygdomme, og dels er der ”anden sygdom”.

Listesygdomme er sygdomme, der fremgår af en fastsat liste af sygdomme, hvor der er en sammenhæng mellem bestemte jobs og den relevante sygdom. I disse tilfælde er det arbejdsgiverens ansvarsforsikring, der eventuelt skal bevise, at der ikke er tale om en listesygdom.

Hvis din sygdom ikke fremgår af listen, kan Erhvervssygdomsudvalget indstille til arbejdsmarkedet Erhvervssikring, at der er en overvejende sandsynlighed for, at der er tale om en erhvervsbetinget sygdom. I dette tilfælde har du selv bevisbyrden.

– Sagerne kan derfor være lidt mere komplekse, og derfor er det en god idé man får kompetent juridisk bistand, og det er en god idé at få det tidligt i forløbet, så der kan sættes de rigtige ting i værk for at løfte bevisbyrden, forklarer Anne Hviid.

Stramt fastsatte krav på området
For at få erstatning via arbejdsskadesikringsloven, skal man have en aftale med arbejdsgiver om, at man udfører arbejde i Danmark, skaden skal ske mens man arbejder, og skaden skal skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.

Det er ikke et krav, at der er tale om lønnet arbejde. Der gælder dog særlige regler, hvis det er familiemedlemmer, der udfører arbejdet. Selvstændige er i udgangspunktet ikke forsikret via loven.

Som regel anmelder du ikke skaden selv. Arbejdsgiver og læge har pligt til at anmelde arbejdsskader, ligesom andre som eksempelvis fagforeningen også kan gøre det.

Hvis ikke skaden er anmeldt i tide, risikerer du dog at miste retten til erstatning, og derfor er det på trods af ansvarsfordelingen en rigtigt god idé, at du sikrer dig, at skaden faktisk er anmeldt. Fristen er på et år fra, at erhvervssygdommen er opdaget eller arbejdsulykken er sket.

Forskellige typer erstatninger og godgørelser
I forhold til loven kan man både få erstatninger og godtgørelser. Dels kan du få godtgørelse for udgifter til eksempelvis medicin, tandskader, kiropraktor, fysioterapeut og psykolog.

Det er arbejdsgiverens lovpligtige ansvarsforsikring, der skal dække, så kvitteringer og regninger skal sendes til det relevante forsikringsselskab. Den præcise dækning kan dog variere, og derfor er det en god idé at gå i dialog med selskabet.

Du kan også få et beløb udbetalt, hvis det kan dokumenteres, du fremadrettet vil have udgifter til behandling.

Du kan desuden få godtgørelse for varige mén. Det skal dog være mindst 5 %, før du kan få erstatning. I hovedreglen kan man få erstatning for op til 100 % – i enkelte tilfælde dog helt til 120 %. I 2016 får man 8415 kroner pr. ménprocent – det tal skal altså ganges med den ménprocent, man har pådraget sig. Der gives kun erstatning for varige mén.

Har du fået et erhvervsevnetab på mindst 15 procent har du i udgangspunktet også ret til erstatning. Det kan både være efter arbejdsskadesikringsloven, men det kan også være efter erstatningsansvarsloven, hvis der er en skadesvolder. Det kan variere mellem de to love, hvad man har ret til.

Udover dette er der en lang række andre muligheder for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte og lignende. Det er dog typisk via andre love, og stiller derfor helt andre krav – ofte at der er en skadesvolder.

Du kan finde mange flere informationer om, hvordan du forholder dig til arbejdsskadeerstatninger på Hviid Erstatningsadvokaters helt nye hjemmeside, hvor der bliver sat fokus på arbejdsskader, og hvad man skal forholde sig til, hvis man er blevet ramt af en arbejdsskade.